Håndbok for lutefiskelskere

Norsk Lutefiskmuseum

- verdens eneste

Tenketanken Hugo

 

Sentralt plassert i lutefiskmuseet ligger en stor tank, hvor eksemplarer av Oslofjordens mange innbyggere svømmer rundt. Her finnes blant annet torsk, sei, flyndrer, og selvfølgelig steinbitten Hugo. Det er nemlig han som styrer livet i denne tenketanken. Her tenkes det mange tanker, som det er vel verdt å formidle videre. Tanker fra tenketanken Hugo «overføres» til museets sekretariat via en filtreringstransformator og vi videreformidler, små som store tanker og ideer ut i den store verden.

Det er klart at det også fra denne tenketanken kommer mye nonsens. Vi, i sekretariatet, filterer bort mye svada, men innimellom kommer det kloke og gjennomtenkte ideer, som vi mener det er viktig for oss mennesker å bli klar over.

Det diskuteres mye i tenketanken, og det er leder Hugo’s oppgave å oppsummere debattene.

 

 

Hva er en tenketank?

«En tankesmie eller tenketank (fra engelsk: think tank) er et forskningsinstitutt eller annen organisasjon som gir råd og ideer om politikk, næringsliv eller militære spørsmål. Tankesmier er ofte knyttet til politiske partier, næringslivsorganisasjoner, universiteter, militære organisasjoner eller andre institusjoner. Vanligvis henviser begrepet til organisasjoner som sysselsetter tverrfaglige teoretikere og intellektuelle som produserer anvendte analyser og gir politiske råd.»(Wikipedia)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenketemaer kan være:

 

Drøbak – lutefiskens by

 

Drøbak -spaseringens by

 

Drøbak – de elektriske syklers by

 

Drøbak – akvariebyen

 

Tenketanken Hugo

 

Her kommer noen få eksempler på tanker tenkt av Hugo og vennene hans:

 

Drøbak – lutefiskens by:

Lutefiskavenyen – er en ide som har kommet fra tenketanken. Det gikk på å tilby grupper en «pakke». Vi starter på museet, deretter følges de opp avenyen til Kumlegaarden, der de spiser.

 

Drøbak – spaseringens by:

Viktigheten av spasering er noe som har opptatt tenketanken helt siden miljøgaten ble etablert. Hugo har foreslått å sette spaseringen inn i en større sammenheng. Ideen har vært å organisere det hele med gode spaseringsmål og turer, navnsetting av spaseringsstier, utleie av spaserstokker, spaseringsbutoner osv.

 

Drøbak – de elekteriske syklers by:

En ny ide, som har kommet fra Hugo og vennene hans, er å gjøre Drøbak til de elektriske syklers by. «Det er mange drøye bakker i byen vår», sier Hugo. Forholdene må legges til rette nede i byen. Tanken tenker seg forkjørsrett, utleie, ladestasjoner, verksted, sikre parkeringssteder osv.

 

Drøbak -akvariebyen:

Tenketanken har lenge vært skuffet over kommunens lukne holdning til akvariet. Drøbak er en av få byer som har sitt eget akvarium. Hugo mener at det burde utvikles til et Oslofjordsenter og gir følgende stikkord: miljøvern og forurensing langs fjorden, hva skjer hvis havet stiger, rekreasjon osv.

 

Flere tanker og ideer vil bli presentert på Hugobloggen!

 

Tenketankens medlemmer

Steinbiten Hugo

Frida Flyndre

Torsken Tor

Ulken Uffe

Klara Knurr

Silje Sjøstjerne

Frekke Fjesing

Pelle pigghå

Fløyfisken Frank

Rikke Reke

Klaus krabbe

Børre Blekksprut

Sara sypike

Glassmaneten Hadeland

Brennmaneten Brandenburg

Harry Hummer

Kjell Blåskjell

Viggo Hvitting

Halvard Lange

Breiflabben Bjarne

Kari Kråkebolle

Stingsilda Røde Lars

 

 

Vi savner fiskepsykologen vår er et unisont uttrykk

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved Norsk Lutefiskmuseum 2013